Kiedy zapuka komornik

Opublikowane Marzec 22 2011


Adres strony: komornik-rzeszow.pl
Opis:

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 3.0/10 (1 vote cast)

Komornik  nie może wszcząć postępowania komorniczego bez prawomocnego orzeczenia sądu. W przypadku  egzekucji alimentów jest to złożenie w sądzie rejonowym pozwu o zasądzenie alimentów przeciwko temu z rodziców uprawnionego dziecka, który nie łoży na jego utrzymanie. Po dokonaniu tej czynności, sąd , po rozpatrzeniu pozwu, wydaje wyrok. W wyroku orzeka obowiązek płacenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka lub dzieci. Pozwany może w ciągu tygodnia się odwołać od postanowień sądu. Jeśli nie dotrzyma terminu, wyrok się uprawomocnia. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku , można złożyć wniosek do komornika Rzeszów. We wniosku powinny się znaleźć dane dłużnika: jaki ma majątek, gdzie pracuje, jakie ma rachunki bankowe, czy posiada samochód, mieszkanie lub inne nieruchomości. Informacje te są potrzebne, by komornik mógł podjąć działania w kierunku wyegzekwowania zasądzonej przez sąd kwoty na rzecz dzieci. Informację o wszczęciu postępowania komorniczego otrzymuje się najprędzej po trzech tygodniach.

Kiedy zapuka komornik, 3.0 out of 10 based on 1 rating
Dodatkowe informacje :Słowa kluczowe: , ,

Opublikowane w kategorii: Biznesowe

Comments are closed.