Polski System Emerytalny

Opublikowane Luty 7 2010


ID, "adres", true); if (!eregi('http://',$obrazek)) $obrazek='http://'.$obrazek; echo 'Adres strony: '.parse_url($obrazek,PHP_URL_HOST).''; echo '


'; ?>

Opis:

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)

Reforma systemu emerytalnego w Polsce dokonała się w styczniu 1999 roku. W zreformowanym systemie emerytura składa się z dwóch składników obowiązkowych  i jednego dobrowolnego (który zależy od możliwości finansowych ubezpieczonego). Te obowiązkowe składniki stanowią I-wszy i II-gi filar systemu ubezpieczeniowego. W filarze I-wszym emerytura wypłacana jest ze zreformowanego ZUS-u. Finansowana jest z obowiązkowych składek płaconych przez wszystkich pracodawców i pracowników w równych częściach. Składka jest ewidencjonowana na osobistych kontach każdego zatrudnionego. Wysokość emerytury w tym filarze zależy od sumy składek zgromadzonych przez pracowników w okresie zatrudnienia. Drugi filar bazuje na Otwartych Funduszach Emerytalnych OFE, tworzonych w specjalnie do tego celu powołanych Towarzystwach Emerytalnych. Działalność ich jest nadzorowana przez Państwo, a zajmuje się tym Komisja Nadzoru Finansowego.  Pracownik sam wybiera OFE, a ZUS przelewa na Fundusz 7,3 % wynagrodzenia na wskazany Fundusz. Zadaniem Funduszu jest inwestowanie powierzonych środków w celu ich pomnożenia i wypłacenie zgromadzonej sumy po przejściu ubezpieczonego na emeryturę. Cała zgromadzona suma jest własnością pracownika i może być dziedziczona. Kondycja i prężność działania OFE na rynku jest różna, co się przekłada na pomnażanie powierzonych pieniędzy, dlatego każdy podejmujący pracę zawodową powinien dokonać głębokiej analizy i wybrać najlepsze OFE na rynku. Prowadzimy witrynę poświęconą niezależnemu rankingowi  Otwartych Funduszy Emerytalnych. Można na niej sprawdzić aktualne notowania firm ubezpieczeniowych pod względem stopy zwrotu, prowizji pobieranej za prowadzenie rachunku, ilości członków,  a więc wielkości.  Wybierz OFE razem z nami. Zmiana OFe jest możliwa, bez ponoszenia kosztów, raz na dwa lata. Nie czekaj, sprawdź które OFE jest najlepsze i zmień. Pomożemy Ci.

Polski System Emerytalny, 4.0 out of 10 based on 1 rating
Dodatkowe informacje :

ID, "info", true); echo $info; ?>

Słowa kluczowe: , , ,

Opublikowane w kategorii: Biznesowe

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.