Zarządzanie nieruchomościami

Opublikowane Sierpień 3 2011


ID, "adres", true); if (!eregi('http://',$obrazek)) $obrazek='http://'.$obrazek; echo 'Adres strony: '.parse_url($obrazek,PHP_URL_HOST).''; echo '


'; ?>

Opis:

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 5.0/10 (1 vote cast)

Warszawa, Toruń czy Gdańsk – we wszystkich polskich miastach funkcjonują nieruchomości, które przeszły w posiadanie nowych właścicieli. Zarządzanie nieruchomościami to zespół wielu czynności, które może wykonywać zarząd lub zarządca powoływany przez wspólnotę. Każda wspólnota mieszkaniowa decyduje komu powierzy opiekę nad swoją własnością. Każdy wykupiony budynek, niezależnie od tego czy jest to blok czy kamienica, musi funkcjonować zgodnie z ustawą o własności lokali.

Jeśli księgowość danej nieruchomości ma prowadzić profesjonalny zarządca, wspólnota musi sprawdzić czy posiada on odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Zarządca nieruchomości musi legitymować się stosowną licencją, chyba, że funkcję zarządcy nieruchomości pełni jeden z właścicieli nieruchomości lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej bezpośrednio zajmuje się administrowaniem nieruchomością. Każda nieruchomość jest jak firma. Do zarządzania nią jest ktoś, kto zadba o utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym, będzie umiał reprezentować właścicieli w kontaktach z instytucjami i urzędami itp.

Budynek to nie tylko mieszkania, zarządcy nieruchomości mają obowiązek utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, przeprowadzania przeglądów wymaganych prawem, nadzorowania wykonywania usług porządkowych, ubezpieczenia nieruchomości itp.. Zarządcy świadczą swoje usługi w oparciu o dokument jakim jest umowa zawierana ze wspólnotą.

Zarządzanie nieruchomościami, 5.0 out of 10 based on 1 rating
Dodatkowe informacje :

ID, "info", true); echo $info; ?>

Słowa kluczowe: , , , , ,

Opublikowane w kategorii: Biznesowe

Comments are closed.