Certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne) – zagubienie w regulacjach prawnych.

Opublikowane Kwiecień 20 2010


ID, "adres", true); if (!eregi('http://',$obrazek)) $obrazek='http://'.$obrazek; echo 'Adres strony: '.parse_url($obrazek,PHP_URL_HOST).''; echo '


'; ?>

Opis:

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 3.0/10 (2 votes cast)

Wprowadzone do obowiązku ich wykonywania, certyfikaty energetyczne, zwane również jako świadectwa energetyczne, stały się jednym z burzliwych tematów omawianych przez specjalistów z branży. Opieszałość ustawodawców w uchwaleniu aktów wykonawczych, związanych ze świadectwami charakterystyki energetycznej, wdrażających zapisy dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 16 grudnia 2002 r., przyjęcie niedokładnych i słabo klarownych rozwiązań w metodologii obliczeniowej, stała się przyczyną poczynienia kroków dyskusyjnych. Pierwotnie, występował również problem z wyszkoleniem odpowiedniej kadry do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych).

W naszym kraju jest kilkadziesiąt tysięcy specjalistów z branży budowlanej. Mogą oni sporządzać certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne), inaczej mówiąc wykonywać zawód certyfikatora energetycznego. Niewłaściwe jest jednak ich doświadczenie i przygotowanie do sporządzania certyfikatów energetycznych. Zakres wiedzy niezbędnej do poprawnego wykonywania świadectw energetycznych, obejmuje bowiem wiele dziedzin, które wykraczają poza program studiów inżynierskich, czy magisterskich, po ukończeniu, których ustawowo można wykonywać ten zawód.

Po analizie zapisów w aktach prawnych regulujących sposób wykonywania certyfikatów energetycznych, w naszym kraju, można stwierdzić, że ich autorzy nieco siępogubili. Wymagania jakie powinien spełniać budynek, określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ichusytuowanie, są niespójne. Współczynnik przenikania przegród budowlanych musi być mniejszy bądź równy z wartościami granicznymi. Warunkiem uzyskania korzystnej oceny energetycznej budynku, jest wykonanie jej na etapie projektowania. Porównanie obliczonej charakterystyki energetycznej z wartościami granicznymi nieodnawialnej energii pierwotnej, zawartymi w warunkach technicznych, pozwoli nam uzyskać optymalne rozwiązania już na etapie projektowania. Unikniemy wówczas rozczarowania po zakończeniu budowy oraz ułatwimy sobie drogę do szybszego zbycia obiektu budowlanego.

Inną zaskakującą decyzją prawną jest to, że ustawodawcy zwolnili ze sporządzania świadectw energetycznych budynków zabytkowych, natomiast na etapie projektu budowlanego, należy wykonać obliczenia charakterystyki energetycznej. Budynki jednorodzinne, obejmuje reguła odwrotna. Istnieje obowiązek wykonania certyfikatu energetycznego, natomiast nie wymaga się wykonania charakterystyki energetycznej na etapie projektu.

Niejasności występujące w przepisach, powodowały problemy w wykonaniu pierwszych świadectw energetycznych, nawet dla specjalistów z branży. Obecnie w Internecie możnaznaleźć różnego rodzaju wyjaśnienia i interpretacje, lecz należy wziąć pod uwagę, że są one nieformalne. Ministerstwo Infrastruktury, nie traktuje sprawy poważnie i nie wprowadza poprawek do błędnych aktów prawnych. W Polsce certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne) wprowadzone zostały w  terminie przedłużonym, stąd też późne podejście przez ustawodawcówdo certyfikacji energetycznej, spowodowało skomplikowanie sytuacji. Nie regulując odpowiednich przepisów, ichautorzy, pozostawili ciążącą na certyfikatorach energetycznych, ogromną odpowiedzialność finansową.

Analizując najważniejsze dokumenty regulujące świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) w Polsce, można zadawać sobie pytanie, co ustawodawcy mieli na myśli. Okazuje się, że podpowiedzi z zakresu zysków cieplnych, sformułowane są nieprecyzyjnie i wymagają one indywidualnej analizy nawet w odniesieniu do budynków typowych. Poprawność wykonywanych obliczeń ogranicza okres grzewczy występujący w rozporządzeniu, w szczególności w odniesieniu pomieszczeń o temperaturze obliczeniowej wyższej niż 20 °C. Wartości wewnętrznych zysków cieplnych, mogą różnić się znacząco i wpłynąć błędnie na wartości obliczeniowe wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) i końcową (EK),przyczyniając się do nie spełnienia wymagań. W zależności od posiadanej wiedzy i poprawności wyliczeń, różnice w końcowych wynikach mogą być kolosalne.

Certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne) - zagubienie w regulacjach prawnych., 3.0 out of 10 based on 2 ratings
Dodatkowe informacje :

ID, "info", true); echo $info; ?>

Słowa kluczowe: , , , , ,

Opublikowane w kategorii: Inne

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.