Metody spalania żeliwa. Jak spawać żeliwo? Spawanie żeliwa na zimno – spawanie żeliwa ze stalą

Spawanie żeliwa ze stalą ze względu na dużą zawartość węgla i wynikającą bezpośrednio z tego kruchość żeliwa jest bardzo trudną czynnością.

Jak spawać żeliwo? Spawanie żeliwa ze stalą

Spawanie żeliwa na zimno czyli bez podgrzewania wstępnego będzie polegać na wprowadzeniu możliwie jak najmniejszej ilości ciepła do złącza, w ten sposób aby ograniczyć naprężenia spawania i zapobiec powstawaniu pęknięć. Zawsze należy stosować elektrody o możliwie jak najmniejszej średnicy, połączone z małym natężeniem prądu. Ściegi powinny krótki i wąskie, a sam proces spawania powinniśmy często przerywać.

spawanie żeliwa na zimno – czym spawać żeliwo?

Kolejnym pytaniem, które należy sobie zadać jest czym spawać żeliwo? Odpowiedź jest zależna od warunków w jakich będziemy pracować. Dobierając odpowiedni materiał należy uwzględnić wiele czynników. Przede wszystkim rodzaj żeliwa, właściwości mechaniczne złącza spawanego oraz wrażliwość stopiwa na wymieszanie z materiałem podstawowym. Kolejnym ważnym czynnikiem jest podatność spoiny do materiału żeliwa pod względem koloru oraz metodę spawania możliwą do zastosowania w naszym konkretnym przypadku – jak wiadomo nie każdą metodę da się stosować w każdych warunkach.